TAMKin avoimien rajapintojen käyttöoikeushakemus

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama tietosuojaseloste Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen datan palvelusta.

Rekisterinpitäjä

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (1015428-1)

Kuntokatu 3

33520 Tampere

puhelinvaihde (03) 245 2111

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Uusitalo

Kuntokatu 3

33520 Tampere

050 412 2470
mikko.uusitalo@tamk.fi

Rekisterin nimi

Avoimen datan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen datan käyttöoikeutta on anottava sähköisellä lomakkeella. Myönnettyä käyttöoikeutta käytetään yksilöidyllä API-avaimella. Hakemuksella annetut tiedot ja API-avain tallennetaan avoimen datan käyttäjärekisteriin käyttövaltuushallinnan tarpeisiin, jotta pääsy avoimeen dataan mahdollistuu.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisteriin kirjataan käyttäjistä
- nimi,
- sähköpostiosoite,
- kuvaus käyttötarkoituksesta ja
- API-avain.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän tiedot kerätään käyttäjältä itseltään pl. API-avain, joka luodaan Tampereen ammattikorkeakoulun toimesta. Avain ei sisällä mitään tietoa käyttäjästä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjien henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti. Tampereen ammattikorkeakoulun tietoverkko, järjestelmät ja laitteisto (joilla rekisteri sijaitsee) on suojattu sekä palomuurilla että tarvittavilla teknisillä ratkaisuilla. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Jokainen käyttöoikeus on rajattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja käyttäjärekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Käyttäjän tulee tarkastuspyynnössä esittää tiedon etsimiseksi käyttöönsä luovutettu API-avain. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut käyttöoikeutta anoessaan.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjä voi päivittää omia tietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti. Tietojen päivittäminen tapahtuu tekemällä uusi käyttöoikeushakemus sähköisellä lomakkeella ja kirjaamalla tietojen käyttötarkoitusta kuvaavaan kenttään käytössä oleva API-avain.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja säilytetään palvelussa kunnes ne pyydetään poistettavaksi. Samalla käyttöoikeus avoimeen dataan päättyy.